Schoolbestuur/schoolraad

Schoolbestuur

Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in een school. Het is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs. ons schoolbestuur is de Organisatie Broeders van Liefde, gevestigd in de Stropstraat 119 te 9000 Gent.
Ons schoolbestuur wordt als volgt verpersoonlijkt:
Gedelegeerd bestuurder: dhr. Koen Oosterlinck.

Gemandateerde van het schoolbestuur:
Yves Demartelaere, voorzitter interne beroepscommissie

Congregationele pedagogische begeleiding:
Deze staat als team van pedagogische begeleiders in voor de sector gewoon onderwijs (2,5 tot 20 jaar)met elk een eigen focus.
Schoolraad.

De schoolraad adviseert de directie en het schoolbestuur over diverse aangelegenheden betreffende het functioneren van de school. De schoolraad is samengesteld uit telkens twee leden voorgedragen vanuit “Don Bosco” en één vanuit “De Berenboot. De drie geledingen: ouders, personeel en lokale gemeenschap zijn erin vertegenwoordigd. De schoolraad wordt voorgezeten door een onafhankelijk voorzitter zonder stemrecht.

Samenstelling

Voorzitter


Dhr. Hubert Mestdagh    

Directeur


Mevr. Katrien Goeman                    


katrien.goeman@donboscobaarle.be                                           


Don Bosco
Ouderraad

Mevr. Annelies Coppens 
Mevr.Eline Coppens

Pedagogische raad


Mevr. Karolien Van Marcke
Mevr. Angeliek de Schrijver                                                           

Lokale gemeenschap


Mevr. Daniella de Spiegeleer
Dhr. Koen De Schepper   


De Berenboot
Ouderraad


Mevr. Vanessa De Coster             


Pedagogische raad


      

Lokale gemeenschap


Dhr. Antoine Minjauw  

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.